Najnovšie - 16. január 2019

  • životom neživotom...
    Sedím si ja v škole a z ničoho nič na mňa vyletí otázka.. Ivan, kde ste boli minulú prednášku. Hovorím.. na psychiatrii. Chcel som odísť za vami, ale spýtali sa ma či som sa zbláznil. Hovorím hej, kde asi som? No a tuto to končí.. ale kde to začalo? A ...