Najnovšie - 19. január 2019

 • Potreba filozofovania VIII
  Už som si myslel, že dnes predchádzajúcim článkom som skončil sobotné uvažovanie, ale našťastie sa to zmenilo. Začítal som sa do jedného celkom zaujímavého citátu, na ktorý by som teraz chcel napísať v krátkosti recenziu. Znie takto. Píšem to v mužskom...
 • Potreba filozofovania VII
  Pristavil by som sa ešte azda posledný krát ohľadom tejto ankety, kde sa autor pýta, a to by boli k tejto téme moje záverečné myšlienky, ktoré chcem k tejto tematike vyjadriť. Čo mi vadí najviac na ľuďoch. Ako dobre vieme, ako hovorí príslovie, koľko ľ...
 • Potreba filozofovania VI
  Nedá mi nereagovať na jeden článok, ktorý som si prečítal, a bolo tam napísaných plno nezmyslov. Nebudem o ňom akosi dlhšie hovoriť, ale mám dojem, že naozaj, ani v skúmaní viery, poznatkov z biblie, a iných vied, vedných disciplín, ktoré sa okolo vyvi...
 • Potreba filozofovania V
  Bol som na veľmi dobrej a príjemnej turistike, a konečne som dorazil, síce už pred hodnou chvíľou domov. Bolo veľmi dobre, a na moje prekvapenie, a počudovanie, som postretol niekoľko ľudí, totiž to sa mi stáva celkom málo. Vždy som sa zamyslel nad tým...
 • Chyba je súčasťou programu
  Vstal som ráno, naraňajkoval sa a pomáhal som s prípravou obeda. A bola to chyba. Spal som celé dopoludnie, vstal som rovno na obed. A bola to chyba. Učil som sa a cez jednu prestávku počas drtenia učiva som povysával. A bola to chyba. Flákal som sa, p...
 • Je potrebné držať sa svojich cieľov? III
  Pridal by som v dnešný pekný sobotný deň tretí článok v poradí s týmto názvom. Ako to už u mňa býva, aj tento týždeň ma neminulo celkom isto hektické obdobie, náročný týždeň, a teraz len oddychujem. Bol som doobeda sa prejsť na aute v jednej dedine, ka...