Najnovšie - 3. január 2019

  • no zdry
    V šeru tápame v zneniach,hľadáme dvere, čo smerujú niekam.Stratení v šedom znení,opájame sa túžbou po chcení.Lásky už niet, nie pre naše telá,opájať sa chlastom, nech je nám len beda.Nie je to mnou, nehráš v tom rolu ani ty.Nezachránime sa navzájom, sm...