Najnovšie - 3. január 2019

  • Svet umelín...
    Umelé nechty,mihalnice,umelá tvár a v srdci chmárkopec, kedy už zazvoní zvonecumelinám...?Instantné lásky,umelé krásky,zakryté vrásky,na očiach maskya srdcia sú v pasci...Ja nemám maskuna oku však vrásku neschovám...Poviem vám,že som z mäsa a kostí.Kto...
  • no zdry
    V šeru tápame v zneniach,hľadáme dvere, čo smerujú niekam.Stratení v šedom znení,opájame sa túžbou po chcení.Lásky už niet, nie pre naše telá,opájať sa chlastom, nech je nám len beda.Nie je to mnou, nehráš v tom rolu ani ty.Nezachránime sa navzájom, sm...