Najnovšie - 31. január 2019

  • Zlomiť zlý osud III
    Rád by som pridal teda ešte ďalšie niektoré myšlienky, čo sa týka tejto témy, problematiky.Ako som spomínal v predchádzajúcich článkoch, život teda celkom isto prináša situácie, kde nevieme celkom presne jasne určiť akúsi predovšetkým priaznivú prognóz...
  • Zlomiť zlý osud II
    Nakoľko som ešte nevypovedal v mojom predchádzajúcom článku všetko to, čo som mal v pláne napísať, rozhodol som sa pridať ako pokračovanie nasledujúci tento článok, v ktorom teda v tejto téme budem pokračovať.Je dosť ťažko predpovedať, čo sa stane v kr...
  • Zlomiť zlý osud I
    Dnes je tradične náročný deň, možno poobede, ak mi snáď trochu čo i len časovo vydá, by som sa chcel ísť trochu prejsť. Ešte neviem celkom presne, ale cítim, že si už potrebujem oddýchnuť v plnej miere, hádam tomu tak by malo byť cez víkend. Ako sa poz...