Najnovšie - 9. január 2019

  • Potreba filozofovania II
    Po krátkom čase, kedy som nateraz pridal dva blogy za sebou, by som sa ešte raz chcel pristaviť pri tejto pre mňa zaujímavej, a ťažšie opísateľnej tematiky. Aj keď na vysokej okrem jednej filozofickej disciplíny spomedzi mnohých, ten predmet sa volá fi...
  • Potreba filozofovania I
    V súčasnej dobe máme možnosť pozorovať, že vďaka mnohým výdobytkom dnešnej doby sa nám celkom isto uľahčuje život. Vnímam to samozrejme celkom pozitívne, pretože cítim, že to, v čom som si napríklad pred časom dokázal pomôcť ešte pred časom bez nejakej...
  • Byť šťastnejším III
    Teraz mám konečne trochu voľno, hoci tento týžden cítim na sebe, že je dosť hektický, a dá sa povedať, že teda do piatku musím počkať. Nič ma ale našťastie nesúri, a nikam sa neponáhľam, a to je podľa môjho názoru dobré. Mnohí totiž pokiaľ sme si nespl...