Najnovšie - 23. október 2019

  • MM
    Čakám na jedno slovo,čo nezmení mi idey.Hľadám si cestu rovno,keď čaká ma za horami. Jednoducho chcem žiť a bolo by to jednoduché. Chcem počúvať tvoj pocit. Veriť, že cítiš ho len pri mne. Nehľadám už čo som stratilčo nestretol som v minulosti. Chcem s...
  • Ako terapeut ukončuje vety a veci
    Uvedomila som si, že často začínam odznova. So skúsenosťami, ale bez kontinuity. Je v tom určitý vzorec. Na začiatku býva frustrácia a túžba. Túžba je čoraz silnejšia, pnutie frustrácie takisto, až sa energia nazbiera a ja konám. Presúvam sa, mením pro...
  • Do konca roka musíme vyčerpať dovolenku.
    Včera nám hovorili v robote, že musíme vyčerpať všetky dovolenky do konca roka lebo je nový zákon, že sa to neprenesie do ďalšieho roka. V júni som mal Dovolenku Novú zostatkovu 11,50 a čerpacia 0. Skade mám to 11,50 novú zostatkovu? V máji som začal r...