Najnovšie - 4. október 2019

  • Vyznanie zošita
    vkladáš do mňa smútokbrním tancom tvojich múzstránky pustiť nesmú toktvojich sĺzčo rozpíjajú atrament...ja cítim každý tlakostrého hrotu tvojho peracítim nádej, nie strachtoť moja viera...tak káže mi tvoj testamentbojím sa tých škrtancovčo vrývajú sa v...
  • Vysvetlenie III
    Mal som naozaj silný pocit, že mojím blogom potrebujem ešte čosi jednému blogerovi vysvetliť, samozrejme, chcem sa vyjadriť teda konštruktívne, mne vôbec nejde o nijaký druh kritiky, nechcem nič riešiť, ani prehnane filozofovať, ale je potrebné, aby so...