Najnovšie - 11. november 2019

  • Choromyseľnosť rozumu nemá hraníc! Katastrofická vízia!
    Etiketa správneho stolovania sú rozumom určené pravidlá, ako sa slušne správať pri jedení. Ak sa však človek začne riadiť týmito pravidlami a nemá v sebe nič vyššieho, čo by mu umožnilo nadhľad nad matériou a čisto rozumovým uvažovaním, môže skĺznuť až...