Najnovšie - 6. november 2019

  • Po dlhšom čase
    Tak už je tomu dosť dlhá chvíľa, čo som napísala nejaký blog. Opäť sa vo mne zmiešali všetky možné pocity a potrebujem sa vypísať. Neviem či Vás to bude vôbec zaujímať, ale nevadí..Zistila som zaujímavú vec a síce, že po prečítaní svojich minulých blog...