Najnovšie - 8. november 2019

  • Ako dosiahnúť lepší svet?
    Určite všetci túžime potom aby ľudia vo svete netrpeli. Chceme lepší a bohatší svet, svet v ktorom by neexistovala chudoba, vojny a hlad. Ale potom robíme všetko preto aby  sa tak nestalo. Žiaľ tým že budeme prerozdeľovať a zvyšovať vládne výdaje, dosi...
  • Kde videl som Ja naposledy
    Len utekal za tieňom nájsť príbeh kvalitnýpopísaný papier krvou z lacných chvíľpotopená hlava do bezodného poháraponáram a ponáram, k pokriveným povahámvyzlečený zbičovaný donaha, srdce dokorándo boha kričím za dverami, za spálenými mostami. ...