Najnovšie - 18. február 2019

  • O hlavných kritériách posledného súdu
    S nezvratnosťou zániku hmotného sveta, v ktorom žijeme, je neoddeliteľne spojená nezvratnosť posledného súdu. Približuje sa doba, ktorá rozdelí ostrou deliacou čiarou všetkých ľudí na dve skupiny. Na tých, čo z vlastnej vôle zostanú podrobení rozkladu ...
  • Ty..
    Niekto by povedal, že to bola náhoda, že sme sa tu stretli v tom istom momente. Kto by si pomyslel, že keď mi zavoláš bude to vlastne osud. Rýchle platím a bežím na parkovisko, rozhliadam sa vôkol a zúfalo ťa hľadám. Slnko mi svieti do očí, ty mi mávaš...