Najnovšie - 25. február 2019

  • Rozbitá
    Rozbila som sa na márne kúsky, neviem čo ďalej, neviem čo chcem, viem čo nechcem ... a vlastne, ani tým si nie som úplne istá, jedno viem určite, chcem byť šťastná, konečne šťastné, nemám dôvod nebyť, ale vlastne, asi mám, keď sa to deje, nič sa však n...
  • Dva dôkazy toho, že sme bytosťami citu
    Existujú milióny ľudí, ktorí sú presvedčení, že sa máme riadiť predovšetkým rozumom. Že práve rozum v nás má byť to najdominantnejšie a najrozhodujúcejšie. Sú toho názoru, že cit je čosi príliš neurčité a nespoľahlivé, o čo sa nie je možné s istotou op...