Najnovšie - 28. február 2019

 • Čo má väčšiu cenu?
  Čo má väčšiu cenu? Robiť to, čo nás baví, alebo to, čo nás nebaví?Píšem záverečný štvrtkový článok, a pozerám zároveň televíziu. Na autosalón som prepol len teraz, dá sa povedať že v hodnej polovici, ale zajtra okolo jedenástej bude opakovanie, pohoda,...
 • Mali by sme dodržiavať to, čo určuje spoločnosť? II
  Nateraz sa ešte chcem predsa len pristaviť k písaniu po krátkej prestávke. Bol som sa prejsť a pomodliť sa na cintoríne, a stadiaľ som sa pristavil pri miestnej vychýrenej reštaurácii, kde veľmi príjemne hrala hudba cez reproduktory. Stretol som sa s j...
 • Mali by sme dodržiavať to, čo určuje spoločnosť?
  V súčasnej veľmi dynamickej dobe častokrát strácame aktuálny prehľad o dianí či už doma alebo v zahraničí. Kedysi som sa napríklad zamýšľal nad tým, ako v televíznych novinách na rozličných staniciach, alebo v rádiu na rôznych frekvenciách, dokážu takp...
 • Odradenie IV
  Mali by sme robiť to, čo nás baví? Azda takouto rečníckou otázkou by som chcel započať tento môj nový článok. Priznám sa, od rána som si myslel, až kým som sa náhodne nepozrel zo zvedavosti do telefónu, aby som sa presvedčil, myslel som si že dnes je p...
 • Odradenie III
  Predsa by som sa ešte vyjadril ku celkom zaujímavej problematike, resp. fenoménu, ktorý sa čoraz častejšie vyskytuje v našich zemepisných šírkach. Ak sa teda po tretí krát vrátim ku tej ankety, či človeka napriek zdarnému priebehu a výsledku vôbec nepo...