Najnovšie - 8. február 2019

  • To, čo som si prečítal
    Napadlo mi pojem legenda, to len na začiatok tohoto článku, ktorého vysvetlenie pojmu sa mi dostalo v prvom ročníku na strednej škole, a živo si na to pamätám. Legenda znamená, to, čo sa má prečítať. Ťažko teda povedať, či legenda na základe tejto kate...