Najnovšie - 3. marec 2019

  • Lukášove evanjelium.
                        Dnešné Lukášovo evanjelium, ako keby symbolizovalo nastávajúce dni, ktoré nás čakajú pri voľbe prezidenta -tky....A tu sa musím zastaviť, tie útoky vyťahovanie hnoja na adresu toho, ktorého kandidáta je až zarážajúce...     Tiež som...
  • Rozpravy o 3:30
    Nebuď iba mojim dielom,buď dokonalá celá,dielo nestojí za zrnká.Nebuď iba mojou sochou,nemo trčiacou,radšej splývaj so slobodou.Neros okná predstáv,nestoj samapod odkvapom rána.Nebuď len potokom,buď riekoumocne sa valiacou.Cezo mňa a do mňa,plná pokuše...