Najnovšie - 22. apríl 2019

  • Nikdy neodísť
    Prešiel deň, a prešla noc a celý čas boli spolu. On prišiel jej zakaždým na pomoc. Ona prišla ho vždy zbaviť bôľu.Ona nikdy nechcela ísť a on nikdy nechcel odísť. No muselo k tomu prísť. Ich cesty sa mali rozísť.Prešiel mesiac a prešiel rok a celý čas ...
  • Najlepšia kamarátka a jej frajer
    Mám najlepšiu kamarátku, ktorá je mi ako druhá sestra. Poznáme sa od detstva, už to bude 12 rokov. Aj dnes, keď chodíme každý na inú vysokú školu, sa stretávame aspoň dvakrát do týždňa, väčšinou aj častejšie. Chodíme spolu na výlety, dokonca aj na letn...