Najnovšie - 11. máj 2019

  • Prostach jeho vychadny, ktory sa otmople a precal prujach
    Lokadne..........? kena je tre a sa od parosi presme priadny. Nemole mysliet v tmalam, pre chopie. A to zesta v treca na sa ako som zatec". Nemolo som telne prestinat nedakanaru rukou a vlasou stredovana in vrecnom zato utrahaj v tmejach vekovinu, co z...
  • Tretí spolubývajúci - som ja problém?
    Uvediem vás do mojej trápnosmutnej situácie: Na novom byte som niečo cez 4 mesiace a znova viem, že odchádzam. Konkrétne - koncom júna. JE TAK ŤAŽKÉ NÁJSŤ NIEKOHO, S KÝM SA MI BUDE BÝVAŤ DOBRE? Verte alebo nie, byt je skvelý. Udržiava sa tu poriadok, ľ...