Najnovšie - 13. máj 2019

  • Ľudia! Odkiaľ pochádzajú a prečo prišli na svet?
    Ľudské bytosti nie sú z tohto sveta! Nie sú zo sveta hmotného a materiálneho, v ktorom žijú v súčasnosti. Sú zo sveta nehmotného a nemateriálneho! Sú z ríše Ducha! Tam je ich pôvod! Tam je ich domovina! Tam je ich pravá vlasť! Tam sa raz majú vrátiť! ...
  • Zvyšuje sklamanie charakter VI?
    Začiatkom tohoto pondelňajšieho článku by som azda viac ako kedysi chcel vysloviť domnienku, že pravdepodobne sa jedná o širokú tému, ktorej sa nateraz chcem takto venovať,  na ktorú sa dá nahliadnuť z niekoľkých uhlov pohľadu, ktorý nás môže doviesť, ...