Najnovšie - 20. máj 2019

  • Toxický blábol
    Neviem, ako sa človek dokáže dostať do stavu, kedy cíti okolo seba prázdnotu. Ako keby ho pohltila čierna diera. Aj keď je naokolo priveľa ľudí, stále zostáva ten pocit, ako keby človek kráčal okolo nemých stromov.Aktuálne som v štádiu, kedy sa cítim m...
  • O hlbokom omyle stúpencov gnostického kresťanstva
    Gnostické kresťanstvo je kresťanstvom, uznávajúcim kozmický princíp Krista. Ide o všeobsiahly, božský princíp, jestvujúci nad hmotným svetom. Tento princíp pôsobí svojim vyžarovaním zhora smerom nadol k ľuďom a vnútorne ich nabáda k tomu, aby poznali, ...