Najnovšie - 25. máj 2019

  • Mám mať z tohoto výčitky? III
    Otázka aj do tohoto tretieho sobotneho blogu je teda jasna, pre úplnosť to predsa len zopakujem. Čo si vyčítate, že ste mohli urobiť, a predsa ste to neurobili. Možno teraz v týchto riadkoch budem mierne osobný, ale azda inak by to nemalo ani byť. O čo...
  • /i n s o m e o n e e l s e 's h e a d_
    > /i n s o m e o n e e l s e 's m u s i c_Tieto riadky nedávajú žiaden zmysel. Keby ho dávali, boli by  s l a n é. Nechcem, aby dávali zmysel.Počúvam kvapky dažďa. Dážď vždy spieva len  s l a d k é  piesne.Nechcem, aby prestalo pršať.Občas ťa stretá...