Najnovšie - 26. máj 2019

  • Slučka
    10 rokov predtým...Dievčina ruka hore, úsmev, fľaša, brzda, zrezaná fľaša, fľaša, brzda, žuvačky.... neskorý príchod domov, stvárňovanie triezveho prístupu po návrate......prázdne večery, prebdené noci, insomnie, úzkosti, vnútorné boje, preplakané chví...