Najnovšie - 7. máj 2019

  • Kresťanstvo gnostické, alebo židovské? Ktoré je hodnotnejšie?
    V dnešnej dobe je zvykom, že sa ľudia striktne vyhraňujú. Že sú za jedno a proti druhému. Že na jednom vidia iba klady a na druhom iba zápory. Takýto prístup je však veľmi vzdialený od pravdivého a zrelého vnímania reality. A realita je taká, že všetko...
  • neprispôsobiví
    u nás je tak veľa neprispôsobivýchže by bolo dobré sa im prispôsobiť
  • O Malej Fatre II
    Mala by som písať teoretickú časť diplomky, ale rozhodla som sa oklamať mozog a spíšem len zážitky z Malej Fatry, nech mám túto líniu hotovú ešte pred Tatranskou magistrálou (trikrát klopem, aby to nestihlo spadnúť dovtedy a skutočne sa to uskutočnilo ...