Najnovšie - 12. jún 2019

  • Otvorené okno
    Sám som v izbe na podlahe.Cítim strop nad svojou hlavou. Myšlienkou však zatúlanouutiekol som cez okno.Na noc čakám opustený,pod nebom čo nevidno. V očiach vidím jedno meno.Volám, ale viac už nezdvihne. Odpojený od všetkéhospojil som sa s ňou,mojou vla...
  • Bystrické námestie
    Na malých krídlach v Beniczkom pri víne s príslovkami