Najnovšie - 2. jún 2019

  • Tuilerieske fragmenty
    Z rannej kávy je Absinth s Baudelaireom o 10:06 na lavičke pri labutiach. Pri rybníku zazerajú labutea syčia s nohami vyloženými na chrbte. Nová kocka cukru sa roztápa, farbí do zelena - toho básnika preklínam. Zajtra sa dám na nouvelle vague.  ...