Najnovšie - 24. jún 2019

  • O tajomnej formotvornej schopnosti človeka
    Ľudia majú znalosť a sú informovaní o rôznych veciach. Ale aj napriek veľmi veľkej šírke ich záberu im uniká to najpodstatnejšie a najzásadnejšie. A síce ich vzťah a postoj k základnej, alebo inak povedané, božskej sile, ktorá prúdi univerzom. S tou...
  • Zmysel zmyslu VI
    Chcel by som po šiesty krát napísať článok, idea ktorého tkvie v tom, že ľudské vzťahy sú obmedzujúce, pretože sa musia prispôsobiť určitým zaužívaným predpisom a pravidlám. Chcel by som teda doplniť do tohoto blogu ešte teda zopár myšlienok.Dobre viem...
  • Biochémia
    voľné pokračovanie reprízynová bielizeňstále podopretá mojim potomna mäkkochvejúce sa hánky prstovmáš vlasy po pleciaja ti nadávamprezývam do inšpiráciedo múzperpetuum mobilenekončiaca sa bránicaiba hrudníkdobre mierené procesychemikáliív tepnách to bu...