Najnovšie - 25. jún 2019

  • Majú zmysel naše nedokonalosti? I
    Osobne sa priznám, že čím ťažšie, a azda menej jasnejšie, zložitejšie a priam komplikovanejšie sú formulované niektoré životné otázky na zamyslenie sa nad realitou v živote, tým viac ma pozývajú takto priamo nad tým uvažovať a rozmýšľať. Aj dnes sa ted...