Najnovšie - 4. jún 2019

  • Vnútorná nespokojnosť III
    Tento tretí motivačný článok bude pojednávať viac menej o tom, že ako je možné, a to je filozofická úvaha, a otázka, že človek napriek maximálne dosiahnutému výkonu predsa len podvedome cíti akúsi vnútornú nespokojnosť, že mohol do toho predsa len dať ...
  • Mám mať z tohoto výčitky? IV
    Po štvrtý krát je teda otázka do tohoto júnového článku viacmenej známa. Či si teda vyčítame niečo, čo sme mohli spraviť, a sme neurobili. Kdesi v duchovných periodikách som túto celkovo opodstnatnenú výčitku zazrel, zaujala ma, a práve preto ju chcem ...
  • Mať predtuchy? II
    Rád by som teraz v túto dnešnú stredu pridal druhý článok na túto tematiku, ktorá ma zaujala. Akurát dnes som mal naozaj veľa povinností, naozaj ich bolo moc, a dosť som aj psychicky aj fyzicky vyčerpaný a ani si dobre neuvedomujem, že už je večer, leb...