Najnovšie - 5. jún 2019

  • Lúštil som tajničku V
    Po niekoľkomesačnej pauze, kde som venoval na jeden šup štyri tematické blogy, články, kde som sa zamyslel nad výrokom, ktorý som objavil, alebo teda lepšie povedané, zdetekoval, vylúštil v jednej tajničke so zaujímavým znením výsledného citátu. Pre úp...