Najnovšie - 9. jún 2019

  • Je dobrota prejavom naivity, alebo hlúposti? III
    Začínam tretí článok s týmto názvom, pretože to vnímam vyslovene ako celospoločenský problém. Nad týmto by som sa chcel trochu vyjadriť.Keď sa povie pojem celospoločenský problém, obyčajne je to niečo, čo má širokouhlý záber na všetky strany, a dotýka ...
  • Je dobrota prejavom naivity, alebo hlúposti? II
    Dnes je veľmi príjemný, ale horúci takmer letný deň, a po návrate z kostola som si povedal, že predsa by som ešte mal niečo pridať, krátku úvahu. Zvolím teda pokračovanie v druhom článku s týmto nadpisom, a teda skúsim pridať niekoľko myšlienok.V dnešn...