Najnovšie - 8. júl 2019

  • Prečo je nutné usilovať o skutočné hodnoty?
    Čo znamenajú hodnoty v živote človeka? Je to naozaj len nejaká teoreticko filozofická otázka, alebo ide o viac? Alebo ide o zásadný dopad na život, na náš osud i na našu budúcnosť? Ak chceme hovoriť o hodnotách, máme samozrejme na mysli jedine hodn...