Najnovšie - 27. august 2019

  • Cestička vo vlasoch
    nechytaj samotýlích krídelto radšejuchop diabla za rohya neustielaj sije to prežitokpre-ži-tokzbytočná strunaschod do prázdnatak málo stačíz očí do očínevidíme ničiba akodraz svetla románustratenej generáciebez aútby sme chodilibez chodeniaby sme lieta...