Najnovšie - 8. august 2019

  • Trošku introvertne
    Som introvert. A aký... Množstvo ľudí ma považuje za divnú, chladnú, necitlivú, tichú, neúprimnú.Množstvo ľudí má problém so mnou komunikovať. Nerozumejú tomu, ak neviem reagovať na siahodlhé monológy o ničom. Čakajú reakciu a ja netuším akú. Väčšinou ...
  • Načo mi je zem bez Severky
    priveľa prešľapova chýbajúcich kytícsom ti predostrelna prahnapokon sú hviezdyvina im nesvedčíani tvojim krivkámurčite niedo ktorej básnesi mojoumám sa vôbec pýtať?otázky tlačiapristane ti deň/noca všetkyročné obdobiabez dažďačo ma je po hviezdachvýšky...