Najnovšie - 10. október 2020

  • Závislosť na druhej osobe I
    S radosťou som teda vypočul prianie surfrock89, a teda píšem komentár, viacmenej by som to nazval kritický pohľad, čo znamená prežiť závislosť na druhej osobe. Inak by som povedal, že v poslednom období, len som to nevedel takto presne trefne pomenovať...
  • Dá sa odpustiť, ale nezabudnúť? II
    Som si myslel, že dnes už nebudem nič pridávať. Bol som si zatrénovať ako je to u mňa už zvykom, čomu som veľmi rád. Je zaujímavé, že nejak priťahujem psov :) neviem prečo. Ja mám rád zvieratá, ale niekedy sa obávam keď nejaký pes je len tak voľne pust...
  • ...
    ....,....., .. .. .... .....!... ... ..... .. ..... ........ .... .. ... ........ ..