Najnovšie - 11. október 2020

  • Rozpor medzi psychickým a fyzickým bohatstvom II
    Takže som splnil čo som sľúbil, poriadne som si totiž zamakal teraz večerom, a spojil som to ešte s behom v prírode. Viac menej ten beh ako taký som si neužil veľmi, ale dajme tomu, chcel som ale splniť takto na večer môj limit. Nejde mi ani tak o to, ...
  • Nie
    Odpusť mi, že nezaslúžim sibyť tvojim.Chcel by som,no nemám slová,nemám sny anevládzem už ďalšie dni. 
  • "Budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní!"
    Pán je môj pastier, nič mi nechýba: pasie ma na zelených pašienkach.Vodí ma k tichým vodám, dušu mi osviežuje.Vodí ma po správnych chodníkoch, verný svojmu menu. I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo ty si ...