Najnovšie - 19. október 2020

  • Dokážeš niečo čo nedokážu iní? II
    Púšťam sa do rečníckej otázky po druhý krát, kde okrem iného sa zamýšľam napríklad nad tým, čo všetko človek má v sebe a nedokáže to zužitkovať. Koľko darov v sebe človek skrýva, a nielen skrýva, ale to nechce ani ukázať. Čo všetko človek dokáže, ale h...
  • Vietor! Stojí za ním neznáma inteligencia, zabezpečujúca fungovanie sveta!
    Žijeme vo svete, ktorý je oveľa fascinujúcejší, než sa nazdávame. Za jeho normálnym, prostým a nenápadným chodom sa pre nás doposiaľ skrývajú neuveriteľné a nepoznané záhady. Skrývajú sa za tým, čo nazývame prírodou a prirodzenosťou. Ale pretože ľudia ...
  • JE?
                         Sme len zlepence vášnía predvádzame sa. V boji o to,  kto koho vlastní.Tasíme mečezáhybov našich tiel. Čo ale večer? Azda ten druhý onemie.Dokonalosť je nudná...je taká čudnáa cudná. JE (dokonalá láska ako juxtapozícia)?