Najnovšie - 9. október 2020

  • Dá sa odpustiť, ale nezabudnúť?
    No. Napriek tomu, že dnes som veľa extra nič také nerobil, pokúsim sa rozobrať túto dosť citlivú tematiku, ktorá nie je jednoduchá pre nikoho z nás. Dobre vieme všetci teoreticky, čo približne toto znamená. Ja to poznám už od základnej školy. Je veľká ...
  • Rozpor medzi psychickým a fyzickým bohatstvom I
    Chcem povedať, že moja tematika úzko súvisí s mojím predchádzajúcim blogom, ale teraz sa to posnažím povedať trochu z iného uhla pohľadu, nakoľko mám veľmi rád niečo, nad čím sa môžem zamyslieť, je to zmysluplné a pozýva to k lepšiemu pochopeniu celej ...
  • Rozpor medzi večnými a časnými hodnotami
    Pridávam krátke zamyslenie, ktoré som adresoval do jednej diskusie. Vieš, a najhoršie na tom je, že (teraz nedajbože nenarážam na teba hej) spravil som si rekvalifikačný kurz v zdravotníctve( robil som 4 roky) a zarobil som okolo 900 eur mesačne. Predb...