Najnovšie - 1. december 2020

  • Robíme chyby?
    Zapojil som sa opätovne do jednej diskusie.  Je zlé robiť chyby?Geniálna myšlienka, avšak niekedy nie je chyba ako chyba. niekedy tá chyba v nejakom rozhodovacom procese sa už proste nedá zvrátiť! nie vždy je omyl ako omyl. Je dobré pokiaľ niečo vieme ...
  • 7 rokov.
    7 rokov.Ono to vyznieva tak sucho, a priveľmi ohraničené časom. Ale ono to to ešte stále trvá a dúfam, že bude trvať aj naďalej. Preto to pre mňa nie je vhodný pojem - sme spolu 7 rokov manželia. Pre mňa to je skôr asi tak milión výmen názorov, milión ...
  • Biskup Schneider: Vakcíny proti korone z potratených detí musí každý kresťan odmietnuť aj za cenu mučeníctva!
            Veľmi silné slová, pre dnešnú dobu, ktorú tak neskutočne presne popisuje v evanjeliu apoštol Ján v Biblii. Komu veriť? Biblia ešte ani raz nesklamala a biskup to jasne napísal, zomrieť mučeníckou smrťou,...