Najnovšie - 10. máj 2020

 • Nedocenený
  Prečo v zrkadle vidíš len seba samého? Spýtal si sa niekedy zrkadla, čo vidí ono samotné? Nespýtal... chceš to vedieť?Všetko má svoju príčinu a svoj dôsledok. Sú to dva jemné, no nemenné pramienky, ktorými každá vec disponuje. Tieto pramienky spájajú v...
 • S teroristy se nevyjednává a s fašisty se negriluje. Série DIMIHY.
  Môj najstarší nevlastný brat si nás hneď všimne a kráča k nám.„Nazdar Leo.“„Nazdar Fašo,“ odpovie mu Leonidas. „Čo si robil ôsmeho mája? “ Ostane ticho. „Čo ti poviem. Plakal som.“ Všimnem si ako si Leonidas odsunie stoličku. A ja sa striedavo pozerám ...
 • pttck
  z hniezda zniepieseňo domove nie jepieseňpre bláznaako skrehol snomo poslednomstebleslamky v ňompieseňje prázdnaako život v ňom
 • Moja prvá kniha. Kapitola 1...Prvé stretnutia.
  Zobudil som sa vo svojej izbe. Slnko už bolo vysoko na obzorom a celú ju presvetľovalo. Niečo však nebolo v poriadku. Cítil som akoby ma niekto sledoval. Zodvihol som hlavu a rozhliadol sa. Pri dverách stála zhrbená postava. S ešte zalepenými očami bol...
 • Meander
 • Môže zlo pôsobiť pozitívne ? VI
  Mojím ostatným neskorým článkom sa ešte vrátim k filozofickej myšlienke podstaty zla v našom živote, avšak nechcem to opisovať z nejakej biblickej roviny, to by pre mňa bolo príliš jednoduché. Tam je to viacmenej napísané veľmi priamo, jasne, vecne, pr...
 • Je potrebné si myslieť, že som hodnotný v očiach druhých? X
  Ako mi jeden bloger napísal, má pocit z mojich článkov, a môžem teda aj súhlasiť, nevyhýbam sa samozrejme ani konškruktívnej kritike, ktorá človeka posunie zase len smerom dopredu, že teda som zameraný na nejaký výkon, a možno by som to mal zvážiť, mys...
 • Majú silu nevyslovené slová ? VI
  Nie som si celkom istý, či toto je šiesty diel konkrétneho článku, ale dajme tomu, nechce sa mi už preklikávať. Dnes by som v mojej krátkej, dá sa povedať, už nedeľnej nočnej reflexi sa chcel vrátiť k myšlienke, ktorú som narčtol, a nepriamo adresoval ...