Najnovšie - 14. máj 2020

  • Meno 4 Rímskeho pápeža napísané v knihe života
    List Filipanom 4:3"Aj teba, verný spolupracovník, prosím, pomáhaj im, veď ony sa so mnou borili za evanjelium spolu s Klementom a s ostatnými mojimi spolupracovníkmi, ktorých mená sú v knihe života."Niektorí spájajú meno Klementa, s 4 rímskym pápežom -...
  • Na obranu ministra zdravotníctva?
    Žijeme v dobe extrémov. Na jednej strane náboženskí (fundamentalistickí) fanatici a fanatickí ateisti na strane druhej. Oba tábory majú pocit , že sú vlastníkmi pravdy a majú svoje dogmy. Obe skupiny sa vyznačujú čiernobielym videním sveta- si dobrý l...
  • Sutiny
    Je tam. Nádherné, krehké a zranené. Ale žije. Napriek tomu, že je zavalené sutinami, ty ho cez malú štrbinku vidíš. Pomaly ho vyslobodzuješ. Ak by si to nechal tak, zakrátko by bolo po ňom. Na druhej strane, nemôžeš ho vyslobodiť hneď a zaraz. Nejde to...