Najnovšie - 19. máj 2020

  • Vymyslinázov
    Počuť šepot, hudba stíchlajak prišla tak aj odišla sila víchranechala na zemi teláobraz, spustošená neha.Nakreslím sen krvou krvavýodhodím letmé zábranyzinscenujem náladyaha, všetci sú šťastní niezúfalí.
  • Keď už tu bolo fórum o LGBTI....
    Po prečítaní istého nemenovaného fóra mám pocit, že niektorí ľudia by sa mali vzdeľať v oblasti biológie a ďalších disciplín.1. Neprirodzené/proti prírode je niečo, čo príroda sama nevytvorila. Čo by to mohlo byť?a) rôzne vylepšenia pomocou plastických...