Najnovšie - 5. máj 2020

  • O táraní
    Keď som bol mladší, bol som veľký huncút. Stále som si vymýšľal a uťahoval si z ľudí. Niektorí dokonca mojim táraninám uverili a šírili moje nezmysly ďalej. Napríklad:“Braňo, vedel si o tom, že keď sa stratí v Číne číňan, že po ňom ani nevyhlasujú pátr...
  • Samota je
    keď nehľadáš správnu ponožkulebo všetky páry máš rovnakej farbykeď ti spadne zrnko kávya ty ho nenameliešpätou podrážkykeď sa hanbíš že ťa vidia tancovaťa zabúdaš že si holýkeď na hudbu skáčeš ako morseovkaa žiaden skaut tam vonku neprekladátvoj...