Najnovšie - 6. máj 2020

  • Mám veľkú spotrebu
    vravíš že večer nikdy neješ sladké vecia ja v noci  hľadámprelomené ľadytvojej chladničkykeď ju odmrazíšvyžmýkaj mazatiaľ čo zaplatím tú elektrinu ...