Najnovšie - 22. september 2020

  • Moreplavcova prázdnota
    Čo je kvapka krvi pre šíru ničotu? I tvoj nikotín je viac trpký. V bdejúcom prístave klesám ku dnu, je to klišé, jednoduché frky. Kto som? Kto som? Kto som? Odveď ma domov-domov.Masochista túžiaci po láske z ro...