Najnovšie - 12. január 2021

  • Konzervativizmus
    Pridávam zamyslenie, ktoré som adresoval opätovne do jednej diskusie. Viete čo, ako zástanca konzervativizmu odpoviem, že služba ženy pri oltári je bezpredmentná, okrem čítania lekcie pri sv. omši, ktoré už nie je nič nezvyčajné. Miništrovať.... Ako po...