Najnovšie - 15. január 2021

  • Toto je čistý brutál už naozaj
    No. Takže v mojom asi trinásťročnom účinkovaní kazateľskej činnosti na birdzi som sa dopracoval asi prvý raz k tomu, že neviem vôbec, aký nadpis dať tematike, do ktorej sa pustím na základe anketárskej diskusie, a teda otázka na diskusiu znie teda takt...
  • Dnešná situácia
    Pridal som sa do jednej diskusie, kde by som v plnom znení chcel vyjadriť svoj názor, ako som ho odkomunikoval v jednom mojom príspevku, len teraz publikovanom. O čo teda ide. Nechcem zasahovať do Vašej diskusie, (píšem to v kontexte danej diskusie, kt...
  • Vyhasnutý plameň
    "Haló?""Ahoj, to som ja.""Och... Ahoj.""Ako sa máš?""Čo chceš?""Nič, len som chcel počuť tvoj hlas. Chýbaš mi.""Aha.""Už dlho sme sa nepočuli ani nevideli.""Ak nič nepotrebuješ, tak ja zložím.""Počkaj, prosím ťa! Nemáš aspoň chvíľu?""Nie, nemám. A už m...