Najnovšie - 16. január 2021

  • Toto je čistý brutál už naozaj II
    Netušil som, že pridám aj druhý článok, kde sa zamýšľam, či je toto už naozaj čistý brutál uvažovať o tom, ako znela teda otázka v diskusii, Je podľa teba zdravé hodnotiť životné situácie ako zdravé/nezdravé"? No. Nakoľko ma niektoré bizardnosti mimori...