Najnovšie - 4. január 2021

  • Dá sa utiecť pred samým sebou? III
    V živote sa nie raz stáva, že potrebujeme od niečoho ujsť, hoci nevieme kde. Potrebujeme sa rozbehnúť aj do neznáma, hoci sa veľmi bojíme. Preklikával som si staršie, blogy, ktoré som napísal, tuším v predminulom roku, a narazil som teda na článok, kto...
  • Môže sa naša minulosť stať našou budúcnosťou? III
    Pridávam tretí článok. Tretí článok, pri ktorom zase mi behajú myšlienky ako noty na widor toccata. Keďže hrávam v kostole 18 rok, a toto sa počíta medzi najťažšie organové skladby na svete... Presne tak sa cítim aj ja. Jedna z najťažších skladieb v mo...
  • Pán je už blízko
    Nateraz sa vyjadrím k aktuálnej celospoločenskej, celosvetovej situácii, kde musíme všetci povedať, že pravdepodobne dochádza k naplneniu biblických jednak predpovedí. Nechcem týmto spraviť nejaké vizionárske okienko, stále diskutujem na rozličné témy ...