Moje články

  • Vyhratý boj 7. 5. 2011-2015

    Nazdávam sa, že som vyhral jeden boj v sebe. Ale ako sa vraví až hodinky ukážu čo je pravda.I boj má svoje pravidlá, dobrý vojak ich pozná.Dobré je, že som v tomto boji za chybu, nezaplatil životom...

  • ♻ každodenný život

    Už som unavený. Nie z toho, že sa snažím plávať proti prúdu (nie je to nijaké heroické heslo, len skutočná bežná realita, ktorú žijú aj moji priatelia). Z toho, že zase robím veci príliš všedne. Vs...

  • Sme domčekmi šťastia?

    Ja som vo svojej podstate aj nepodstate šťastným človekom. Verím, že raz zažijem jednu veľkú svadbu... A ty?Pred rokmi som pochopil, že maslo, televízia, nové okuliare... celkom bežné veci, ma nero...