Doučko : Chémia

  • Doučím chémiu

    Doučím chémiu z akejkoľvek oblasti pre maturantov, stredné školy alebo prípravu na prijímacia skúšky.

    Zarius Bratislava
  • Doučovanie

    Niekto na doučovanie matiky,chémii a angličtiny v Košiciach?