8
35
ročný muž
Narodky
5. 7.
hetero
8%
birdzovska karma
38
ľudí ho odoberá
0
tajných ctiteľov
Ivlu
prihlásený 26. 11. 2016

To čo tu chcem mať

Obyčajný študent

Slávne myšlienky slávnych <b></b>

My vyhlašujeme světovou válku hladu, bídě, nezaměstnanosti, předčasnému umíraní.
Je to válka neméně veliká, jako byla světová válka imperialismu, s tím rozdílem,
kdežto ona byla největším zločinem, táto jest největší cností dějin a jedinou spásou zoufalého lidstva.

/dr. Bohumír ŠMERAL/

Ak boh chce, ale nemôže zlu zabrániť,
nie je všemohúci.
Ak môže,ale nechce zlu zabrániť,
nie je dobrotivý.
Ak môže a chce zlu zabrániť,
potom by zlo nemalo na svete existovať.

/grécky skeptik Epikuros/

Pokrokové a protifašistické básne z archívu Voskovca &amp; Wericha

Pochod vojna a mír

Nedivím se lidu,
že chce odzbrojení,
že chce žíti v klidu,
v míru bez válčení.
Vojna a mír je přec
velmi rozdílna věc,
mír je jistá spása
bodrých agrárníkú,
v míru je i spása
Čackých továrníkú,
o míru se hlása,
že je ráj básnikú.
Římu třeba
míň vojákú, více chleba,
míň bodákú.
Takže žádny římský voják není
proti odzbrojení!

Paže tuž, vlasti služ, raz, dva, tři, jsme bratři!
Neber, co ti nepatří, nepřítele nešetři,
natři ho!

Lid chce míti stále
život bez válčení,
budu válčit dále
jménem odzbrojení.
Taková válka přec
je za vznešenou věc.
I válka je spása
bodrých agrárníkú,
válka je i spása
Čackých továrníkú,
co je platná krása?
Co je do básníkú?
Snaha márna
dělat schúze,
Inter arma
silent Musae /1/
Přesto žádný, řádný voják není
proti částečnému odzbrojení!

Paže tuž, vlasti služ, ráz, dva, tři, jsme bratři!
Neber, co Ti nepatří, nepřítele nešetři,
natři ho!

Doby jednou budou,
kdy za odzbrojení
války se povedou
bez vypovězení.
Taková válka přec,
to není válka přec?
Takováto válka
posiluje víru,
že je nutná válka
k udržení míru,
i když dělá válka
do rozpočtu díru.
Míru válka
nejlíp svědčí,
praví žluté
nebezpečí.
Jak je vidět, nic to platno není,
ať je odzbrojení, nebo není!

Paže tuž, vlasti služ, ráz dva, tři, jsme bratři!
Neber, co Ti nepatři, nepřítele nešetři, natři ho!

Voskovec &amp; Werich - hra Caesar
/1/ Inter arma silent Musae - keď rinčia zbrane, Múzy mlčia

<b></b> Slávní proti náboženstvu

Abraham Lincoln:

Nepriatelia v občianskej vojne, čítali tú istú bibliu a modlili sa k tomu istému bohu. Jedni i druhí žiadali Hospodina o pomoc v boji s nepriateľom.

Gora (Goparaju Ramachandra Rao):

...koncepcia boha je falošná vo svojej podstate lebo deformuje vedomie človeka, zakladá v ňom poverčivosť a fanatizmus...Ideu boha, ako každú lož je nutné odhaľovať všetkými spôsobmi v mene upevnenia pravdy života a sociálnej harmónie.

Tai Solarin:

Černosi sa pridržiavajú svojho boha tak, ako sa opilec drží stĺpa pouličného kandelábra – iba pre telesnú oporu.

R. Dawkins:

Pred Darwinom aj vzdelaní ľudia, ktorí už zanechali otázky "prečo" pre skaly, potoky a zatmenia, stále implicitne uznávali legitimitu otázky "prečo" v prípade živých tvorov. Teraz to robia len ľudia vedecky negramotní. Avšak toto "len" zakrýva nepríjemnú pravdu, že stále hovoríme o absolútnej väčšine.

Arthur. C. Clarke:

"Na celom svete a v každom náboženstve nájdete každodenných veriacích. Vedia o nás, že reprezentujeme rozum, vedu a umenie, a nech ako dôverujú svojmu presvedčeniu boja sa, že porazíme ich bohov. Nie úmyselným násilným aktom, nepozorovane. Veda môže premôcť náboženstvo jeho nebraním na vedomie alebo vyvrátením jeho zásad. Neviem o tom, že by bol niekto dokázal neexistenciu Jupitera, či Perúna, ale ich prívržencov riadne ubudlo."

V. L. Ginzburg:

"Ja považujem teizmus za absolútne nezlučiteľný s vedeckým svetonázorom."

G. B. Shaw:

"Skutočnosť, že veriaci je šťastnejší než skeptik nevraví nič viac než to, že opitý človek je šťastnejší než triezvy."

Martin Luther:

"Rozum je najväčší nepriateľ viery. Každý kto len chce byť kresťanom musí svoje oči odtrhnúť od svojho rozumu"

T. A. Edison:

"Nemyslím si, že by vo verejných školách Spojených Štátov Ameriky malo byť zavedené akékoľvek náboženské vyučovanie"

Heinrich Heine:

"Tí čo pália knihy, napokon budú upaľovať aj ľudí."

Isaac Asimov:

"Nie je to ani zatvrdilosť srdca, ani zlá vášeň, čo ženie niektorých ľudí k ateizmu, ale skôr istá úzkostlivá intelektuálna čestnosť"

DIDEROT:

"Boh kresťanov je otec, ktorému záleží oveľa viac na jeho jablkách než na jeho deťoch"

Albert Eistein:

"Nikdy som nevidel ani najmenší vedecký dôkaz náboženských teórií o nebe a pekle, o posmrtnom živote človeka, alebo osobnom bohovi."

A. Schopenauer:

"Všetky náboženstvá sľubujú odmenu za vynikajúcu vôľu a dobré srdce, avšak žiadnu odmenu za vynikajúcu hlavu alebo chápanie."

Mark Twain:

"Vychádzajúc z jednoduchého, bežného uvažovania neverím v boha – v žiadneho boha."

H. Heine:

"Čerti, šľachta a jezuiti existujú len dovtedy, kým v nich ľudia veria."

L. N. Tolstoj:

Cirkev. Toto slovo je názvom pre klamstvo, prostredníctvom ktorého jední chcú vládnuť nad inými.

Pruský kráľ F. Veľký:

Vyžeňte predsudky dvermi a ony sa vrátia oknom.

J. M. Hurban:

Náš život slovenský najväčšmi za to kuľhá, že ho doteraz skora sami teológovia len opatrúvali…

S. Kierkegaard:

Viera začína tam, kde končí myslenie.

U. Eco:

Všetky náboženské vojny, ktoré po stáročia utápali svet v krvi, vzišli z vášnivého lipnutia na zjednodušených protikladoch – ako napríklad my a tí druhí, dobro a zlo, biele a čierne.

P. Marechal:

Náboženstva sa jedno od druhého odlišujú iba dekoráciami.

P. Macsovszky:

Pre mňa je kresťanstvo krízový jav v dejinách ľudstva.

Montesquieu:

Pápež je hlava kresťanov. Je to starý idol, ktorý okiadzajú zo zvyku.

R.P. Feynman:

Lži môžu byť šírené rovnako úspešne ako pravda, pravdivé a cenné informácie môže nahradiť propaganda.

E.N.: Väzňova dilema inak (z knihy K.O.)

Vraví sa, že lenivé ruky zamestnáva diabol, ale rád by som vedel, kto zamestnáva lenivé mozgy?

F. Nietzsche

Božskosť je v tom, že sú bohovia, aj keď niet žiadného boha

J. W. Goethe

Kto má vedu, nepotrebuje náboženstvo.

H. Küng

Podstatná časť katolíckej hierarchie žije výhradne medzi stredovekými paradigmami, nielen čo sa týka oblečenia, spôsobov, ale aj duchovného sveta.

E. B. de Condillac

Ľudia, ktorí padli do osídiel povier, sú schopní iba meniť jeden omyl za druhý.

B. Dizraeli

Všetci rozumní ľudia veria v to isté náboženstvo. Ake? Rozumní ľudia o tom nikdy nehovoria.

B. Russell

Mnohí ľudia by radšej umreli, než by mali myslieť. A naozaj sa im to stáva.

L. Feuerbach

Dogma nie je nič iné, ako výslovný zákaz myslieť.

Ch. Angel

Cirkev je jediný podnik, ktorý v zlých dobách prežíva najväčší rozmach.

D. Defoe

... Bol by som radšej aby ma chytili a zožrali divosi, ako by som sa mal dostať do nemilosrdných pazúrov kňazov a svätej inkvizície ...

R. G. Ingersoll

Náboženstvo učí otrockým cnostiam – poslušnosti, pokore, sebazapreniu, odriekaniu, neodopieraniu zlému.

G. B. Shaw

Človek, ktorý verí v existenciu pekla, je schopný uveriť hocičomu

S. J. Lec

Tým istým mozgom myslieť i veriť?

J. Lock

Príklad ateistov dokazuje, že ídea boha nie je vrodená

H. L. Mencken

Pápež je kresťanský duchovný, ktorý dosiahol vyšsiu hodnosť, ako Ježiš Kristus.

E. G. Hubbard:

Teológia je pokus človeka vysvetliť to, čo sám nechápe. Pritom je úlohou nepovedať pravdu a dať uspokojivú odpoveď.

D. Diderot:

Náboženstvo prekáža ľuďom vidieť, lebo mu pod hrozbou večnného trestu zakazuje pozerať.

A. France:

Základom teológie je chýbajúci rozum a posvätný úžas našich predkov nad obrazom prírody.

H. Heine:

Náhodná návšteva v blázinci nám ukáže, že viera nič nedokazuje.

G. Bruno:

Hovoria mi, že svojimi tvrdeniami chcem obrátiť svet hore nohami. Ale, či by bolo zle obrátiť prevrátený svet?

Stendhal:

Na svete je toľko hlúposti, že boha môže ospravedlniť iba skutočnosť, že neexistuje.

Goncourt:

„Ak existuje Boh, musí sa mu ateizmus zdať oveľa menšou urážkou, ako náboženstvo.“

Arthur Schopenhauer:

„Viera a poznanie sú ako dve misky váh: čím vyššie je jedna, tým nižšie je druhá.“

T. Caryle:

„Ak by sa dnes zjavil Ježiš, pozvali by ho na obed, vypočuli a srdečne by sa zasmiali. Nikoho by ani nenapadlo dať ho ukrižovať.“

Ch. Montesquieu :

„Ak by si boha vymysleli trojuholníky, mal by tri strany.“

Arthur Schopenhauer:

„Náboženstvá sú ako svätojánske mušky, na to aby svietili je potrebná tma.

M. Twain:

„Keby Kristus existoval tu a teraz, určite by nebol kresťanom.“

P. Hoensbroch (teológ):

„Cirkev a náboženstvo sú dve úplne rozdielné veci.“

E. K. Duluman:

„Kázeň je rozprávanie človeka – kňaza o nebi v ktorom nikdy nebol, pre ľudí, ktorí sa tam nikdy nedostanú.“

Brožúra Európskej komisie Spoznajme európu (s. 23):

„V stredoveku nevedela väčšina ľudí čítať ani písať a vedeli len to, čo sa dozvedeli v kostoloch.“

Fray Bartolomé de las Casas:

„Kráľ, ktorého išli Španieli zavraždiť povedal mníchovi, že ak by mali ísť Španieli do neba, on sa tam radšej nechce dostať.“

Ch. Dolan:

„Starý a Nový zákon sú plytké, protirečivé a morálne neospravedlniteľné dokumenty.“

P. A. Ishigami:

„Kresťanstvo je možno pravda, ale je to pravda pre Európanov.“, povedal mi Japonec

Cicero:

„Každý štát má svoje náboženstvo. A my máme naše.“

G. I. Caesar:

„Ľudia veľmi radi veria v to, čo si prajú aby bola pravda.“

Ján Pavol II:

„Nové výsledky vedy nám prikazujú uznať, že teória evolúcie je viac ako hypotéza.“

R. Ingersoll:

„V každom veku pokrytci nazývaní kňazi korunovali zlodejov, ktorí sa nazývali králi.“

R.W. Emerson:

„Predstavujem si, že rozumní ľudia celého sveta by mali patriť k jednému náboženstvu – k náboženstvu blahobytu a odvahy.“

Clarence Darrow:

„Neverím v Boha, pretože neverím v Matku Hus.“ (Mother Gus - rozprávková bytosť.)

Walter Kaufmann:

„Kacírstvo nie je znečistením, ale požehnaním, žiarivou nádejou pre ľudstvo.“

William Drumond:

„Ten, kto nechce uvažovať, je bigotný, ten, čo nevie uvažovať, je hlúpy, a ten, čo sa neodváži uvažovať je otrok.“

Jawaharlal Nehru:

„Nechcem mať nič spoločné s nijakým náboženstvom, ktoré sleduje cieľ, aby masy národov spokojne žili v hlade špine a ignorantstve.“

Anna Magnaniová:

„Inteligencia sa nezmieri s tým, aby ľudia boli vodení za nos imbecilmi, ktorí kážu z kazateľníc.“

G. Flaubert:

„Hlúposť je niečo neochvejné. Čokoľvek na ňu zaútočí, nakoniec na nej stroskotá“

Theodore Dalrymple:

„Moc cirkvi nad spoločnosťou je ako kvet na hrozne: ak je raz preč, už sa nikdy nevráti“

Woody Allen:

„Pre teba som ateista, pre boha som lojálna opozícia.“

Plechanov – Rusky politik, revolucionár:

„Ľudia hľadajú cestu do neba z jednoduchej príčiny – lebo zablúdili na zemi.“

Lammenais – francúzky katolícky kňaz:

„V Ríme som nenašiel žiadného boha, iba záujmy. Za kúsok zeme, alebo niekoľko piastrov by tam predali národy, celé ľudské pokolnia a všetky tri osoby najsvätejšej Trojice, buď každú samostatne, alebo všetky tri dokopy.“

Osho:

„Obdivujte toho, kto stvoril krásnu sochu. Chváľte toho, kto krásne hrá na flaute. Nech sú odteraz toto vaše náboženské kritéria“

A. Nesin (1915-1995), turecký spisovateľ a verejný činiteľ:

„Nepotrebujem Boha, lebo nepotrebujem nebo ani peklo.“

Konfucius:

„Bohov si vážim, ale držím sa od ních čo najďalej.“

V. I. Lenin:

„Najhlbším zdrojom náboženských predsudkov je bieda a tmárstvo, práve proti ním musíme bojovať.“

M. Gorkij:

„Keď nevieš - vymýšľaš“

I. P. Pavlov:

„Náboženstvo je pre slabochov, silní ho nepotrebujú“

A. I. Gercen:

„Náboženstvo ja hlavnou uzdou pre masy, veľké strašidlo na sprostáčikov, akási obrovská španielska stena, ktorá bráni ľuďom vidieť jasne, čo sa deje na zemi tým, že ich núti dvíhať oči k nebesiám.“

Markíz de Sade (1740 - 1814), francúzky spisovateľ a politický činiteľ:

„Idea Boha je jediné klamstvo, ktoré nemôžem ľudstvu odpustiť.“

N. Mailer, americký spisovateľ, v knihe Kanibali a kresťania:

„Propagačné reklamy sú vynálezom hlboko veriacého národa - oba tieto pojmy sledujú zámer predať niečo, čomu nikto neverí.“

R. A. Heinlein (1907-1988) americký spisovateľ fantastickej literatúry:

„Všetkých kňazov alebo šamanov musíme považovať za podvodníkov, dokiaľ sa neukáže opak.“

G. Bruno:

„Ak by neexistovala viera, nebolo by ani nevedomosti.“

E. Hemingway (1899-1961), americký spisovateľ:

„Všetcí rozumne premýšľajúci ľudia sú ateisti.“

Luther Berbank (1849-1926), americký biológ a šľachtiteľ:

„Biblia je zbierkou rôznych historických príbehov a folklóru starovekého národa. Nie je inšpirovaná o nič viac, ako práce Marka Aurélia a iných významných ľudí.“

Chrestopher Marlowe (1564-1593), francúzky dramatik a básnik:

„Považujem náboženstvo len za detskú zábavku. Nemáme tu do činenia s hriechom, ale s nepochopením.“

E. Stanton (1815-1902), Známa americká bojovníčka za emancipáciu žien:

„Biblia a cirkev sú dve najväčšie prekážky na ceste k emancipácii žien.“

A. Carnegie (1835-1919), americký podnikateľ a filantrop:

„Neverím v Boha. Mojím bohom je patriotizmus. Naučte ľudí aby boli dobrými občanmi a vyriešite všetky problémy zmyslu života.“

Thomas Edison (1847-1931), americký vynálezca:

„Náboženstvo to je bezodná jama.“

A. Rubinstein (1886-1982), svetoznámy americký klavirista poľského pôvodu takto reagoval, keď sa ho počas interview spýtali či verí v boha:

„– Och nie! – Odpovedal Rubinstein. – Veď vidíte, že verím v niečo, čo je oveľa väčšie ako boh.“

Sigmund Freud (1856-1939). Rakúsky psychiater a zakladateľ psychoanalýzy:

„Bolo by veľmi príjemné, ak by existoval Boh, ktorý stvoril svet, spravodlivo mu vládne, zabezpečuje morálny poriadok a existenciu raja po smrti. Ale neúprosné fakty hovoria o tom, že to všetko je len naše nesplniteľné želanie.“

Charles Kingsley (1819-1875). Duchovný anglikánskej cirkvi, chatrista a kresťanský socialista:

„Náboženstvo je ópium národa“

M. Montaigne:

„Ak existujú zázraky, tak len preto, že nedostatočne poznáme prírodu.“

OSHO:

„Náboženstva musia úplne zmiznúť - je to druh rakoviny na ľudskej duši.“

Van Čun:

„Tvrdiť, že človek má po smrti ešte stále vedomie, má rovnaký význam ako hovoriť, že oheň, keď už zhasol, ešte stále dáva svetlo.“

Epikuros:

„Je bláznivé prosiť bohov o to, čo človek môže sám spôsobiť.“

T. Huxley:

„Čo biblia rozpráva o stvorení Evy, je nechutný výmysel.“

I. I. Skvorcov - Stepanov:

„Náboženská viera zastavuje rozlet ľudského ducha, obmedzjue oblasť myslenia.“

I. P. Pavlov:

„Človek sám musí odvrhnúť myšlienku o bohu...“

A. N. Radiščev:

„Kňazi boli vždy strojcami okov, ktorými v rôznyh časoch spútnavali ľudský rozum.“

Muriel Grayová o londýnskych teroristických činoch 24. júla 2005:

„Príčinou všetkej tejto mizérie, zmätku, násilia, teroru a nevedomosti je samozrejme samo náboženstvo.“

Clark Adams:

„Ak je ateizmus náboženstvo, potom zdravie je nemoc.“

A. Bebel:

„Kresťanstvo držalo ľudstvo v otroctve a útlaku a až dodnes slúži ako najlepší nástroj politického a sociálneho vykorisťovnia.“

R. Rolland:

„Dnes musíme bojovať s bohom aj s ľuďmi; so starými ideálmi, s bohmi, ktorí umierajú a prinášajú smrť, s miliónmi slepých duchov, ktorí im tupo slúžia. .“

A. France:

„Boh nie je o nič nesmrteľnejší než ľudia. .“

Anonym:

„Vyjadrenie »duša človeka« mie je informácia ale metafora. .“

F. Engels:

„...Kresťanstvo poznalo iba jednu rovnosť všetkých ľudí, rovnosť rovnakej dedičnej hriešnosti. .“

R. Dawkins:

„Som proti náboženstvu, lebo nás učí uspokojiť sa s tým, že nerozumieme svetu. .“

Sean O`Cassey:

„Politika ich povraždila tisíce, ale náboženstvo desaťtisíce.“

A. Smith:

„Náboženstvo najlepšie prekvitá tam, kde kňazi najviac umŕtvujú svoje telo, práve tak ako právo najlepšie prekvitá tam, kde advokáti umierajú hladom“

V. Ginzburg:

„Som presvedčený, že osud náboženstva je taký istý, ako osud astrológie..“

F. M. Voltaire:

„Teológia nikdy neslúžila k ničomu inému než k prevracaniu mozgov a niekedy aj štátov.“

M. Beckmann:

„Ľudstvo zabudlo, že je samo Bohom, a vzýva preto futbal a kino.“

A. Lebedev, ruský dizajnér na svojej stránke uvádza zoznam veci, ktoré nenávidí. V časti Čo nenávidím v cirkvi odpovedá:

„Všetko“

T. Flynn:

„Ak sú sekularisti osamotení a utláčaní, sú si sami na vine. Pričom je nás čo do počtu dosť. Začnime už konečne ukazovať svoju váhu“

G. Gershwin:

„To, že ste slobodný neznamená, že je potrebné aby ste čítali Bibliu“

Marek Kohn:

„Všeobecná výstrednosť náboženských rituálov a ich nákladnosť čo do času, zdrojov, útrap a odriekaní, pripomína evolučnému psychológovi tak živo ako zadok mandrily, že náboženstvo je prispôsobivé“

Percy B. Shelly:

„Ak v Biblii hovoril sám Boh, potom prečo jeho slová nepresvedčili celý svet?“

Fridrich II. Veľký:

„Kňazi boli od najstarších dôbo vždy len pokrytci a podvodníci.“

I. Asimov:

„Biblia, ak ju pozorne čítate, je najmocnejšou zbraňou ateistov akú kedy vynašli.“

L. Buňuel:

„Chvála bohu, ešte som ateista.“

E. Stanton:

„Biblia a cirkev boli najväčším kameňom úrazu v ceste žien k emencipácii.“

J. Adams:

„Toto by bol najlepší zo všetkých možných svetov, keby tu nebolo náboženstvo.“

B. Franklin:

„Majáky sú užitočnejšie ako náboženstvo.“

E. Durkheim:

„Všetko svedčí, že jediným možným náboženstvom ľudstva je individualistická morálka na podklade racionalizmu.“

Katherine Hepburn:

„Som ateistka. Verím, že neexistuje nič, čo môžeme vedieť, okrem toho, že by sme mali byť jeden k druhému milí a urobiť pre iných ľudí to, čo môžeme.“

S. V. Saveljev:

„Duša je nábožensko-etický pojem. Je to akési zjednodušenie predstáv pre tých, ktorí sa nechcú zamyslieť nad tým, ako pracuje mozog.“

G. Orwell:

„Kacírstvom nad kacírstva je zdravý rozum.“ (V románe: 1984)

A. Munthe:

„Čím skôr pochopíme, že osud je v nás a nie vo hiezdach, tým lepčie pre nás.“

K. A. Helvétius:

„Každá náboženská dogma je zárodkom zločinov a sporov medzi ľuďmi.“

F. M. A. Voltaire:

„Najpoverčivejšie epochy boli vždy epochami najhroznejších zločinov.“

J. G. Fichte:

Na otázku študentov prečo prichádzame na svet odpovedal: „Konať! Konať! Kvôli tomu sme na svete!.“

Jung-čeng, čínsky cisár v roku 1724:

„Európania najprv posielajú kňazov, aby hneď nato nasledovali konzuli a generáli.“

E. Duluman:

„Cirkev je pre veriacich vedúcou, usmerňujúcou a zastierajúcou, nečistou silou..“

Hans Küng:

„Mier vo svete nie je možný bez mieru medzi náboženstvami.“

T. Jefferson:

„Pre profesúru teológie by v našich inštitúciach nemalo byť miesta.“

R. W. Emerson:

„Náboženstvo jednej epochy je literárnym rozptýlením epochy nasledujúcej.“

R. M. Pirsig:

„Ak jeden človek trpí falošnými predstavami, hovoríme o duševnej chorobe. Ak falošnými predstavami trpí veľa ľudí hovoríme o náboženstve.“

G. Boccaccio:

„Kňazi a mnísi ukazujú, že môžu byť spasení braním a ostatní zas dávanim.“

Steven Weinberg:

„S náboženstvom, alebo bez neho dobrí ľudia môžu konať dobré skutky a zlí ľudia páchať zlo, ale aby dobrý človek páchal zlo, na to treba náboženstvo.“

K. Wonnegut:

„Neexistuje dôvod, prečo by dobro nemohlo zvíťaziť nad zlom, ak sa anjeli zorganizujú podobne ako mafia.“

Friedrich Hebbel:

„Náboženstvo je najvyššia márnosť.“
G. B. Shaw:

„Všetky veľké pravdy začínajú ako rúhanie.“
Hans Konzelmann:

„Cirkev žije vďaka faktu, že moderný výskum o Ježišovi nie je všeobecne známy verejnosti.“
Seneca:

„V každom dobrom človeku sídli boh, aj keď nevieme aký.“
Shakespeare o Biblii:

„Niet smiešnejšieho a hlúpejšieho príbehu ako si vymysleli židia.“
Blaise Pascal:

„Ľudia nikdy nepáchajú zlo tak dokonale a s potešením, ako keď konajú na základe náboženského presvedčenia.“
Ruth Hurmence Green:

„Boli časy keď náboženstvo vládlo svetu. Poznáme ho pod menom Obdobie temna.“
Douglas Adams:

„Nestačí vidieť, že záhrada je krásna, bez toho aby sme museli veriť, že v jej dolnej časti existujú víly?“
A. Koraszewski:

„Náboženstvo nám vysvetlí všetko za pomoci ničoho.“
R. Dawkins:

„Kresťanské dieťa neexistuje; je to len dieťa kresťanských rodičov.“
T. Edison:

„Všetky Biblie sú dielom človeka.“